30.03.2011 // Міхаль Свантнер: "Інтелектуальний ресурс України має стати рушійною силою її економічного розвитку"


Міжнародна конференція з актуальних питань інтелектуальної власності, яка проходила в м. Львів за участю спеціалістів з України, Росії, Казахстану, Молдови, Грузії, Таджикистану, Киргизії, США, Швейцарії, Франції, Австрії, Словенії, Бельгії, Угорщини, Румунії, за відгуками її учасників, – чудовий майданчик для професійного обговорення різних питань сфери інтелектуальної власності, унікальна платформа для розгляду практичних аспектів міжнародного досвіду й практик з урахуванням специфіки кожної держави.

Міхаль Свантнер – директор відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) – відкрита багатогранна людина, цікавий співрозмовник і справжній професіонал своєї справи, – поділився думками про конференцію та окреслив напрями співпраці України з ВОІВ.

– XVII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інтелектуальної власності" відрізняється з-поміж минулорічних новизною своїх цілей і програми, а також вдалим наповненням спеціальних наукових секцій, що дозволяє говорити про високий рівень організації заходу. На користь такої оцінки свідчить також розширення кола міжнародних учасників. Конференція, організована спільно ВОІВ та Державною службою інтелектуальної власності України (Держслужба), привабила представників з Центральної й Східної Європи, Європейського співтовариства, Центральної Азії, а також США.

Наступний момент, який слід відзначити, – збільшення кількості учасників з України в порівнянні з попередніми роками. Це досягнення Держслужби, яка постійно проводить пояснювальну роботу серед експертів, суддів, патентних повірених – тобто всіх користувачів ІВ – про важливість останньої для соціального, економічного та культурного розвитку країни.

У межах конференції ВОІВ проводила семінар, у якому взяли участь представники різних країн. Обговорювалися питання комерціалізації ІВ та її економічні складові. Хотілося б дізнатися про цілі, які ставила ВОІВ, проводячи цей семінар?

– Найважливішим завданням цієї секції було визначення головних питань у використанні ІВ для економічного розвитку країн з перехідною економікою. На зустрічі були присутні представники Центральної та Східної Європи, Центральної Азії та інших держав. Результатом їхньої роботи стала підготовка відповідного інструментарію, який ВОІВ розроблятиме на базі напрацювань цієї секції для представників урядів, для економістів, для членів парламентів і тих осіб, діяльність яких спрямована на розвиток економіки країн.

Найбільші очікування були пов’язані з роботою експертів у цій галузі, обраними спільно ВОІВ та Держслужбою, щодо використання національних інтелектуальних ресурсів як рушійної сили економічного розвитку. Цей семінар заклав базу для робочого процесу, яким керуватиме відділ співробітництва з деякими країнами Європи та Азії ВОІВ, спрямованого на завершення розробки ефективного інструментарію для економічного розвитку країн з перехідною економікою з використанням ІВ.

ВОІВ має тісні партнерські взаємини з Україною. Проводиться дуже багато заходів, які сприяють, зокрема, поширенню знань про важливість економічної складової ІВ. Минулого року Генеральний директор ВОІВ відвідав Україну з офіційним візитом. Було підписано програму співробітництва. Яка Ваша оцінка перспективності розвитку цієї програми та взаємин між Україною й ВОІВ. Яким, на Ваш погляд, буде співробітництво між ними в цьому році?

– Візит Генерального директора ВОІВ – доктора Френсіса Гаррі – до України дає підстави говорити про якісно вищий рівень співпраці між Україною та ВОІВ. Підписана програма співробітництва була розроблена з дуже чітким наміром розвивати партнерство між ВОІВ та Україною. Разом з тим у цій програмі виділені найважливіші галузі, розвиток яких відповідає потребам ХХІ століття. І візит Генерального директора ВОІВ в Україну не випадковий – завдяки діяльності Держслужби досягнуто високого рівня законодавства у сфері ІВ – такого, яке в основному відповідає більшості критеріїв міжнародних вимог, міжнародних договорів, які регулюються ВОІВ. Зріс в Україні й рівень сприйняття міжнародних норм, їх розуміння та втілення в життя. Що стосується діяльності, то в названій програмі визначені дії для найважливіших галузей – це освіта майбутнього покоління, молоді. На виконання такого завдання нами запроваджено Літню школу ІВ в Україні, яка має амбітні цілі й орієнтована на широку аудиторію – не лише на студентів з України, а й фахівців з інших держав. Слід відмітити, що українська сторона, співпрацюючи з ВОІВ, створила такі навчальні умови в школі, що цей міжнародний заклад сьогодні з гордістю може очікувати студентів з Європи, Азії, Африки, Латинської Америки й узагалі з усього світу. Уже минулорічна школа підтвердила це – участь у ній брали студенти навіть із Західної Європи – навчальна програма та викладацький склад Літньої школи мають дуже високий рівень. Щодо спільних планів на 2011 рік, то вже в березні відбудуться важливі заходи, присвячені питанням, пов’язаним з отриманням правової охорони на знаки для товарів і послуг відповідно до Мадридської угоди та Сінгапурського договору, які адмініструє ВОІВ. Далі буде проведено чергову Літню школу в Одесі та Міжнародну конференцію з ІВ в Ялті восени.

Источник: http://www.sdip.gov.ua   


    Content © 2009-2010 stepTM

кожаные портфели SHEFF деловая кожгалантерея PROFESSIONAL юридические услуги, консультации адвокатов, юристов газета частный предприниматель